Konferanse om innovasjon i vannbransjen 12. mars

Miljødirektoratet er én av arrangørene av årets innovasjonskonferanse for vannbransjen i Oslo 12. mars. Dette er en møteplass for de som arbeider med verdiskapning knyttet til vann i bransjer som offshore/olje, akvakultur, vann- og avløpsteknikk og vannforvaltning. Påmeldingsfristen er 1. mars.

Konferansen vil synliggjøre de store mulighetene, behovene og utfordringene innen vannbransjen, og gjennom dette bidra til mer samarbeid mellom bransjene og gi synergieffekter. I tillegg skal konferansen legge til rette for konkrete prosjektinitiativer.

Konferansen vil blant annet ta opp disse spørsmålene:

  • Vil bedrifter uten god vannforvaltning skremme investorer?
  • Vil vanntilgang og kostnader for vannbehandling begrense fortsatt vekst innen oppdrett?
  • Teknologioverføring fra oljesektoren—hvordan og hva kan vi oppnå?
  • Avløpsanlegg—fremtidens energifabrikker?
  • Hvordan ønsker myndighetene å legge bedre til rette for innovasjon innen vannbransjen?

Les mer om konferansen og meld deg 

Tema