Miljødirektoratet inviterer til konferansen 19. november hvor ulike brukere av fjorden er invitert til å gi innspill. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.

Helhetlig plan for Oslofjorden - innspillskonferanse 19. november

Hva betyr Oslofjorden for deg? Hvordan tenker du at den kan ivaretas på best mulig måte for framtidige generasjoner? Du kan dele dine meninger - og samtidig bli oppdatert på forholdene i fjorden - på innspillskonferanse i Oslo mandag 19. november. Konferansen strømmes på nett.

Innspillskonferanse

Se videoer av foredragene og presentasjoner nederst på siden.

Stortinget har enstemmig bedt regjeringen legge fram helhetlig plan for Oslofjorden – med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.

Planen skal omfatte sjø- og kystområdene fra svenskegrensen til fylkesgrensen mot Agder. Kommuner, fylker og brukere av fjorden i dette området skal involveres i arbeidet.

Miljødirektoratet inviterer til konferansen 19. november hvor ulike brukere av fjorden er invitert til å gi innspill. Her skal utfordringer konkretiseres, kunnskap legges på bordet og innspill til hvordan planen kan utformes foreslås. Innspillene blir viktig grunnlag for den videre organiseringen av arbeidet. 

Send oss gjerne bilder som viser hva Oslofjorden betyr for deg, og som kan bli brukt under selve konferansen, og de viktigste momentene å vektlegge i en helhetlig plan for Oslofjorden - per e-post til: oslofjorden@miljodir.no

Presentasjonene

Her finner du videopptak og presentasjoner

 • Miljødirektør Ellen Hambro ønsker velkommen

Opptak (YouTube)

 • Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen åpner konferansen

Opptak (YouTube)

 • Miljødirektør Ellen Hambro innleder

Opptak (YouTube)

Presentasjon (Kan kreve at nettleseren din er oppdatert til siste versjon.)

 • Mats Walday, forskningsleder, NIVA 

Hva har vi av kunnskap om fjorden? Tilstand og utvikling i Oslofjorden inkl. historisk tilbakeblikk.

Opptak (YouTube)

Presentasjonen (PDF)

 • Even Moland, seniorforsker, Havforskningsinstituttet

Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord, hva er det? Mål, bakgrunn og innhold.

Opptak (YouTube)

Presentasjonen (PDF)

 • Erik Ludvigsen, seksjonssjef, Fiskeridirektoratet region sør

Regulering av fiskeriene – tiltak for å bedre kysttorskbestanden.

Opptak (YouTube)

Presentasjonen (PDF)

 • David Barton, seniorforsker i NINA

Verdien av en frisk Oslofjord i "kroner og øre".

Presentasjonen (PDF)

 • Pia Ve Dahlen, marinbiolog, Passion for ocean

Det forunderlige havet – en hyllest til nysgjerrigheten. 

Opptak (YouTube)

Presentasjonen (PDF)

 • Lene Conradi, ordfører, Asker kommune

Hvilke utfordringer og muligheter står vi overfor? Bruk og beskyttelse hand i hand?

Opptak (YouTube)

Presentasjonen (PDF)

 • Roar Jonstang, ordfører, Færder kommune

Hvilke utfordringer og muligheter står vi overfor? Bruk og beskyttelse hand i hand?

Opptak (YouTube)

Presentasjonen (PDF)

 • Rune Svensson, direktør Oslofjordens friluftsråd

Hvilke utfordringer og muligheter står vi overfor? Bruk og beskyttelse hand i hand? 

Opptak (YouTube)

Presentasjonen (PDF)

 • Petter Erling Talleraasstyreleder, Fagrådet for ytre Oslofjord og Sigurd Grande, styreleder Fagrådet for indre Oslofjord

Sammen om eutrofi og klimaendringene.

Opptak (YouTube)

Presentasjonen, ytre Oslofjord (PDF)

Presentasjonen, indre Oslofjord (PDF)

 • Anders Iversen, fagdirektør, Miljødirektoratet

Sektorovergripende arbeid – hvordan få ulike sektorer til å samarbeide om en felles plan? Erfaringer fra direktoratgruppa.

Opptak (YouTube)

Presentasjonen (PDF)

 • Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis, NMBU

Hva er viktig i et planarbeid? Prosess, involvering og alternative plantyper. 

Opptak (YouTube)

Presentasjonen (PDF)

 • Tyra Risnes, seksjonssjef, Østfold fylkeskommune

Helhetlig plan, ja, men prioriteringer må til.

Opptak (YouTube)

Presentasjonen (PDF)

 • Miljødirektør Ellen Hambro

Oppsummering: Tanker om utforming av planen.

Opptak (YouTube)

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Eyvor Kristin Aas
seksjon for vannforvaltning
telefon: 975 16 976

Tema