Fagsamling for kommuner som har delegert forvaltningsmyndighet for verneområder

Miljødirektoratet inviterer til fagsamling for kommuner som har fått delegert forvaltningsmyndighet for verneområder. Det skjer 13. og 14. november 2018 på Hell ved Værnes flyplass.

Praktisk informasjon

Tid: 13. – 14. november 2018.

Sted: Scandic Hell Hotell (nær Trondheim lufthavn Værnes).

Porgram for samlingen

Bindende påmelding innen 10. oktober.

Kontaktperson påmelding: 
førstekonsulent Kristin Sundal
naturavdelingen
telefon: 913 62 087

Kontaktperson faglig program:
seniorrådgiver Tone Standal Eriksen
naturarvseksjonen
telefon: 995 92 267

Fagsamlingen tar opp ulike temaer knyttet til forvaltning av verneområder, blant annet arbeid med forvaltningsplaner, informasjonstiltak i verneområder, verneområder som del av grønn infrastruktur og eksempler/erfaringer fra kommune og fylkesmann.

Fagsamlingen retter seg i hovedsak mot saksbehandlere i kommunene. Ledere i administrasjonen og politikere er også velkomne.

Miljødirektoratet dekker overnatting og mat. Deltakerne dekker reise til/fra samlingen.

Meld deg på innen 10. oktober

Tema