Byggavfallskonferansen 2017

Programmet for Byggavfallskonferansen 2017 er nå klart og det er åpnet for påmelding. Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap i Oslo, åpner konferansen.

Praktisk

Tid: 7. og 8. februar 2017

Sted: Oslo kongressenter

Konferansen arrangeres for niende gang og samler ulike aktører fra bygg- og anleggsbransjen, avfallsbransjen og myndigheter.

Tema for konferansen er blant annet:

  • Hvilke rammebetingelser må bygg- og anleggsbransjen forholde seg til i fremtiden?
  • Hva betyr økodesign og sirkulær økonomi for utvikling og innovasjon innen bygg- og anleggsbransjen?
  • Hvilke konkrete tiltak skal gjennomføres i fremtidens bygg- og anleggsbransje på kort og lang sikt?

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, Byggenæringens Landsforening, Norges geologiske undersøkelse, RENAS, Norsk Gjenvinning, NELFO, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norsk Kommunalteknisk Forening og COWI.

Påmelding hos Norsas

Tema