Byggavfallskonferansen 2016

Byggavfallskonferansen 2016, for aktører i bygg- og anleggsbransjen, avfallsbransjen og myndigheter, arrangeres 27. og 28. januar. Undertittel for årets konferanse er sirkulær økonomi. Programmet er klart og påmeldingen åpnet.

Praktisk

Tid: 27. og 28. januar 2016.

Sted: Oslo kongressenter.

Program og påmelding hos Norsas

Miljødirektoratet, Byggenæringens Landsforening, Norges geologiske undersøkelse, RENAS, Norsk Gjenvinning, NELFO, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norsk Kommunalteknisk Forening og COWI inviterert il Byggavfallskonferansen 2016. 

Foredragsholderne, som arbeider med bygg- og anleggsavfall i hele landet, skal blant annet gi svar på spørsmålene:

  • Hvordan kan og bør avfalls- og byggebransjen bidra til den sirkulære økonomien?
  • Hvordan skal vi håndtere de «nye» miljøgiftene i byggavfallet?
  • Hvilke rammebetingelser og nedstrømsløsninger får vi i fremtiden?
  • Er 100 prosent sortering av byggavfallet mulig og ønskelig?

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge og leder av regjeringsutvalget for grønn konkurransekraft, åpner konferansen.

Den årlige konferansen arrangeres for åttende gang og det forventes rundt 300 deltakere når ulike aktører fra bygg- og anleggsbransjen, avfallsbransjen og myndigheter samles i Oslo Kongressenter.

Tema