Byggavfallskonferanse om digitalisering og muligheter

Hvilke digitale verktøy kan hjelpe oss med bedre kartlegging og håndtering av byggavfall? Det får du vite på Byggavfallskonferansen 2019 i Oslo kongressenter 5. og 6. februar.

Byggavfallskonferansen

Holdes 5. og 6. februar 2019 i Oslo kongressenter

Arrangeres av Miljødirektoratet, BNL, MEF, Nelfo, Norsk Industri, RENAS og RIF.

Program og påmelding:
www.byggavfallskonferansen.no

Konferansen tar også for seg er betong som skal rives, EU-kravet om 70 prosent materialgjenvinning av byggavfall innen 2020 og nedstrømsløsninger som gjør at Norge på sikt kan innfri dette EU-kravet.

Asbest, farlig avfall, avfallsreduksjon og digitale verktøy for framtiden er andre temaer som tas opp.

Politiske mål for byggavfall

Konferansen åpnes av stortingsrepresentant Else-May Botten, som sitter i energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartier.

Botten vil ta for seg hvilke verktøy og virkemidler politikerne har for at de mål som er satt for byggavfall skal nås.

Tema