Arbeidsmøte om miljøovervåking i vann 9. oktober

Miljødirektoratet inviterer konsulenter som lager program for miljøovervåking i vann, til møte i Oslo torsdag 9. oktober.

Miljødirektoratet sendte i mai 2014 ut krav til 130 bedrifter om miljøovervåking i vannforekomsten. Vi har fått inn en del programmer for vurdering.

En god del av disse inneholder imidlertid ikke de opplysninger vi har behov for ved vurdering av programmene. På flere punkter er det forhold omkring metodevalg og mulighet for klassifisering som vi har spørsmål i forhold til.

Miljødirektoratet inviterer derfor konsulenter som benyttes i utarbeidelsen av overvåkingsprogrammene, til møte i våre lokaler i Strømsveien 96 på Helsfyr i Oslo torsdag 9. oktober klokka 12-15 for å diskutere dette.

Her ønsker vi å synliggjore hvordan overvåkingsprogrammene best mulig kan bygges opp for å fange opp de gitte påvirkningene.

Vi vil ta utgangspunkt i noen av de programmene som vi har mottatt, og gå igjennom en sjekkliste med momenter som vi mener bør omtales i miljøovervåking.

Påmelding innen utgangen av tirsdag 7. oktober per e-post: karen.marie.haug@miljodir.no

Kontakt

rådgiver Karen Marie Haug
industriseksjon 2
telefon: 930 48 691
e-post: karen.marie.haug@miljodir.no

Tema