Statistisk sentralbyrå: Høringssvar fra SSB

Statistisk sentralbyrå har ingen merknader til høringen.
Uttalelse fra:
Wenche Lill D. Friestad
Firma:
Statistisk sentralbyrå
Emne:
Høringssvar fra SSB
Epost:
wlf@ssb.no

Høringsdokumenter