Forsvarsdepartementet

Uttalelse fra:
Forsvarsdepartementet
Firma:
Forsvarsdepartementet
Emne:
Høringsuttalelse til sak 2018/6537