Høring av endringer i REACH-forskriften og produktforskriften (2018/7220)

Miljødirektoratet sender på høring forslag om endringer i REACH-forskriften og produktforskriften.

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH og gebyrforordningen til REACH skal endres. Endringene i REACH gjelder henholdsvis regulering av CMR-stoffer i tekstiler og fottøy og endring av en lang rekke vedlegg for å spesifisere dokumentasjonskravene for nanoformer av stoffer. I gebyrforordningen blir gebyrene for å søke om godkjenning endret.

Endringene i REACH vil styrke eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø.

Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EUs krav for å få tilgang til de europeiske markedene. Dette gjelder også for endringen av gebyrforordningen.

Vi ber om kommentarer til forslaget senest 31. august 2018.

Kontakt

Eva Haug, sjefingeniør, kjemikalieseksjonen

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Utenriksdepartmentet

04.09.18

Firma: Utenriksdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

24.08.18

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Tema