Høring av endringer i REACH-forskriften (2019/4440)

Bakgrunnen for forslaget er at vedleggene V og XVII i det europeiske kjemikalieregelverket Reach og forsøksmetodeforordningen til Reach-regelverket skal endres.

Vedlegg V i Reach angir ulike stoffer som er unntatt fra kravet om registrering i Reach. Den nye endringen innebærer at råtnerest/biorest også skal omfattes av post 12 i vedlegg V som unntar biogass og kompost fra registreringsplikten. På vedlegg XVII blir det innført regulering av (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol og derivater av stoffet. Forsøksmetodeforordningen til det europeiske kjemikalieregelverket Reach endres med nye og oppdaterte forsøksmetoder fra OECD.

Endringene i Reach vil styrke eksisterende regelverk, og forventes å medføre økt beskyttelse av helse og miljø. Endringene i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EUs krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Skjema for å gi høringskommentarer finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget senest 20. mai 2019.

Kontakt

Eva Haug, sjefingeniør kjemikalieseksjonen

Marie Dahlberg Persson, overingeniør kjemikalieseksjonen

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Utenriksdepartementet

24.05.19

Firma: Utenriksdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

20.05.19

Firma: Arbeids- og sosialdepartementet

Tema

Relaterte lenker