Vegårshei kommune: Uttalelse til forslag til forskrift om utlegging av åte og fóring av vilt

Det må fortsatt være tillatt å bruke åte ifm. båsefangst av gaupe. Gaupe må følgelig fjernes fra forskriftens § 6 annet ledd. Samtidig må det tillegges i § 6 tredje ledd at åte også er tillatt i forbindelse med bruk av bås under kvotejakt på gaupe.
Uttalelse fra:
Skogbrukssjef Helge Sines
Firma:
Vegårshei kommune
Emne:
Uttalelse til forslag til forskrift om utlegging av åte og fóring av vilt
Epost:
helge.sines@vegarshei.kommune.no

Høringsdokumenter