Ulvens Dag (annet): HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY ÅTEFORSKRIFT (2019/7914)

Ulvens Dag ønsker med dette å komme med forslag og kommentarer til ny åteforskrift foreslått av Miljødirektoratet høsten 2019. Vennlist se vedlagte fil. Med vennlig hilsen Aga Zakoscielna og Marianne Mikalsen Ulvens Dag
Uttalelse fra:
Marianne Mikalsen
Firma:
Ulvens Dag (annet)
Emne:
HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY ÅTEFORSKRIFT (2019/7914)
Epost:
marianne@officecontrol.no