Storfjord kommune: Høring åteforskrift

Forskriften ser grei ut, med unntak av § 6 "Fôring og utlegging av åte til store rovdyr" Her står det at det ikke er tillatt å benytte åte til brunbjørn, ulv og gaupe, men gaupe må fjernes fra dette avsnittet. Det vil være nødvendig å kunne benytte åte til gaupe i forbindelse med bruk av bås til fangst. Forslag til ny tekst i siste del av §6. "Det er kun tillatt å benytte åte til jerv i forbindelse med lisensfelling, og gaupe i ordinær jakttid ved bruk av bås til fangst."
Uttalelse fra:
Odd Geir Fagerli
Firma:
Storfjord kommune
Emne:
Høring åteforskrift
Epost:
odd.geir.fagerli@storfjord.kommune.no

Høringsdokumenter