Statistisk sentralbyrå (SSB)

Uttalelse fra:
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Emne:
Høringsuttallelse til sak 2019/7914