Norway Nature as: Bruk av åte

Hallo. Jeg vil på vegne av Norway Nature as fortelle at denne forskriften er litt vanskelig å forstå. Vi har i 15 år benyttet åte til å lokke Kongeørn til to fotoskjul vi bruker komersielt. Dette er grunnlaget for å kunne drive helårs reiseliv på naturfoto. Min erfaring er at det territorielle paret besøker åteplassen . Noen ganger kommer unge Kongeørner forbi emn det er aldri mengder med ørn. Jeg bedriver dette i perioden 1.Nov til ca 6.Mars. Altså ikke mens dyr er på beite. Jeg håper at vår virksomhet ikke blir berørt av denne forskriften. Mengden for som legges ut er svært begrenset. Utgjør i denne perioden kanskje 200kg. Håper denne forskriften ikke berører vår virksomhet. Med hilsen Ole Martin Dahle tlf: 90696473
Uttalelse fra:
Ole Martin Dahle
Firma:
Norway Nature as
Emne:
Bruk av åte
Epost:
om-dahle@online.no

Høringsdokumenter