Norges Skogeierforbund: Høringsuttalelse på forslag til forskrift om utlegging av åte og fôring av vilt

Uttalelse fra:
Hans Asbjørn K. Sørlie
Firma:
Norges Skogeierforbund
Emne:
Høringsuttalelse på forslag til forskrift om utlegging av åte og fôring av vilt
Epost:
hans.asbjoern.soerlie@skog.no