Norges Bondelag: Merknader til høring om ny åteforskrift og viltforskriften

Uttalelse fra:
Finn Erlend Ødegård
Firma:
Norges Bondelag
Emne:
Merknader til høring om ny åteforskrift og viltforskriften
Epost:
bondelaget@bondelaget.no