Nærings- og fiskeridepartementet

Uttalelse fra:
Nærings- og fiskeridepartementet
Emne:
Høringsuttalelse til sak 2019/7914