Miljøavdelingen: Høringskommentar til ny åteforskrift

Vi forstår § 6 tredje ledd som at det er til arten jerv det kun er tillatt å benytte åte i forbindelse med lisensfelling. Altså bare ved lisensfelling, ikke for fototurisme eller annet. I forslaget lyder § 6 tredje ledd slik: «Det er kun tillatt å benytte åte til jerv i forbindelse med lisensfelling» Vi oppfatter formuleringen som noe uklar, og foreslår at denne endres til: «Til jerv er det kun tillatt å benytte åte i forbindelse med lisensfelling» Da er det helt tydelig at tredje ledd handler bare om jerv. Det mener vi er en styrke, fordi det for eksempel bør være tillatt å benytte åte for å trekke kongeørn bort fra kalvingsområder for tamrein. Det å hindre tap av tamrein og sau vil falle under «lignende» i § 3 a.
Uttalelse fra:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Firma:
Miljøavdelingen
Emne:
Høringskommentar til ny åteforskrift
Epost:
fmtravr@fylkesmannen.no

Høringsdokumenter