Mattilsynet: Høringssvar fra Mattilsynet

Vi takker for muligheten til å uttale oss om forskriftsforslaget. Høringssvaret er vedlagt.
Uttalelse fra:
Seksjon dyrehelse
Firma:
Mattilsynet
Emne:
Høringssvar fra Mattilsynet
Epost:
postmottak@mattilsynet.no