Landbrukskontoret for Våler og Åsnes kommuner: Høringsinnspill til forskrift om utlegging av åte og fòring av vilt

Uttalelse fra:
Rovviltutvalget for Våler og Åsnes
Firma:
Landbrukskontoret for Våler og Åsnes kommuner
Emne:
Høringsinnspill til forskrift om utlegging av åte og fòring av vilt
Epost:
phl@vis.kommune.no

Høringsdokumenter