Grong kommune: Høringsuttalelse ny åteforskrift

Forslag til ny åteforskrift ser i hovedsak grei ut, og med oppdatering til «tida og tilhøve». Vi ønsker å gi tilbakemelding på endringer i § 6. Vi ønsker å opprettholde muligheten for bruk av åte til store rovdyr i forbindelse med lisens- og kvotejakt. Gaupe tiltrekkes i liten grad av åte og et forbud virker derfor unødig. Åte kan i dag brukes til fangsta av gaupe i bås under kvotejakta, og denne muligheten bør videreføres.
Uttalelse fra:
Grong kommune
Firma:
Grong kommune
Emne:
Høringsuttalelse ny åteforskrift
Epost:
brit-agnes.buvarp@grong.kommune.no

Høringsdokumenter