Fredrikstad kommune

Uttalelse fra:
Fredrikstad kommune
Emne:
Høringsuttalelse til sak 2019/7914