Fosen Naturvernforening: Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift som regulerer utlegging av åte og fôring av vilt

Uttalelse fra:
Fosen Naturvernforening v /Ann Kari Ulveseth
Firma:
Fosen Naturvernforening
Emne:
Høringsuttalelse til forslag til ny forskrift som regulerer utlegging av åte og fôring av vilt
Epost:
aq@stadsbygd.com

Høringsdokumenter