Fauske kommune, 972418021: Fauske kommune uttalelse til forslag til forskrift om utlegging av åte

Bruk av åte til jakt og fangst har lange tradisjoner i Norge. Åtejakt oppfattes som den jaktform som ikke stresser viltet. Viltloven, kap VI Utøvelse av jakt og fangst § 19 (human jakt) etterleves best gjennom åtejakt. Åtejakt er rovdyrjakt og forslaget til forskriften tar sikte på å begrense muligheten til jakt med å forby åtejakt på store rovdyr med unntak av jerv. Det er en målsetting at bestandsregulering av store rovdyr fortrinnsvis skal skje gjennom ordinær jakt. Direktoratet har nylig gjennom et flerårig studie i det skandinaviske bjørneprosjektet kommet til at bruk av hund stresser bjørn, støverrasene i særdeleshet. Det er i det fremlagte forslag ikke foreslått endringi viltloven § 23 om tillat bruk av hund. Det fremstår da underlig at den jaktform som overhode ikke stresser viltet skal forbys. Viltloven § 24 tillater bruk av fangstredskap, med hjemmel i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst kapittel 9 § 31 a, bås til jerv og gaupe. For at bås slkal fungere må det benyttes et åte i båsen. Nå har vi liten erfaring i den senere med ulv og bjørn i Nordland, men jervejakt på åte er en vanlig jaktform. Det er overlappende jakttid for jerv og gaupe og det er ikke uvanlig at gaupe kommer inn på åter. Så fremt det er kvoter/lisenser bør åtejakt være tillat som del av den ordinære jakt på de store rovdyr også i fremtiden. Forslaget i forskrift § 6 bør endres til kun å omfatte første setning: Det er ikke tillat å fore gaupe, jerv, ulv, brunbjørn og kongeørn De to siste setninger i forslaget kan erstattes med en ordlyd om rydding og fjerning av åter benyttet til jakt innen et tidsrom (to uker) etter jakttidens utløp.
Uttalelse fra:
Skogbukssjef
Firma:
Fauske kommune, 972418021
Emne:
Fauske kommune uttalelse til forslag til forskrift om utlegging av åte
Epost:
georg.de.besche@fauske.kommune.no

Høringsdokumenter