Den norske veterinærforening: Åteforskrift

Veterinærforeningen har ikke mottatt forskriften til høring men ønsker å kommentere paragraf 5 som omhandler villsvin. Veterinærforeningen har uttrykt tydelig at vi mener at handlingsplanen mot villsvin bør være en utrydningsplan og vi er derfor enige i hovedmålet om minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område. På den bakgrunn er vi også enige i den foreslåtte forskriftens § 5 Fôring og utlegging av åte til villsvin: Det er ikke tillatt å fôre villsvin. Det er kun tillatt å benytte åte til villsvin i forbindelse med jakt, felling og fangst. Åte som legges ut til villsvin skal ikke være i større mengde enn at det normalt konsumeres i løpet av et døgns tid
Uttalelse fra:
Den norske veterinærforening
Firma:
Den norske veterinærforening
Emne:
Åteforskrift
Epost:
mm@vetnett.no

Høringsdokumenter