Birkenes og Lillesand Kommune: Uttalelse til høring av ny åteforskrift 2019/7914

Vi slutter oss til uttalelsene om at det må fortsatt være tillatt å bruke åte ifm. båsefangst av gaupe. Gaupe må følgelig fjernes fra forskriftens § 6 annet ledd. Samtidig må det tillegges i § 6 tredje ledd at åte også er tillatt i forbindelse med bruk av bås under kvotejakt på gaupe.
Uttalelse fra:
Tormod Amundsen
Firma:
Birkenes og Lillesand Kommune
Emne:
Uttalelse til høring av ny åteforskrift 2019/7914
Epost:
tormod.amundsen@birkenes.kommune.no

Høringsdokumenter