Bamble kommune: Høringsinnspill åteforskrift - Bamble kommune

Bamble kommune har behandlet forslag til ny åteforskrift i Vilt- og innlandsfiskenemnda i møte den 17.09.19. Det gis følgende innspill: § 6 Fôring og utlegging av åte til store rovdyr Ved jakt på gaupe benyttes det ofte bås med åte. Det settes da strenge krav til både utforming og tilsyn, som må godkjennes av Fylkesmann. Bamble kommune ser derfor ikke behovet for å fjerne mulighet til å bruke åte ved bruk av gaupebås. I tillegg det nevnes at åtejakt på gaupe uten bås vil være uhensiktsmessig å fjerne. Dette av flere grunner: Først og fremst vet man at åtejakt er den jakttypen som er minst stressende for dyret, og dermed mest humant. I tillegg vil man ved åtejakt ha muligheten til å observere dyret i god tid, hvilket kan være med på å avgjøre om dyret er alene, alder/størrelse, skader, osv. I tillegg vil dyret også være i ro i skuddsituasjon, hvilket vil kunne være med på å sikre et bedre skudd. Man vil også bedre kunne planlegge skuddlinjen. Man vil også ved åtejakt ha muligheten til å ta ut dyr på de stedene hvor det er dårlige sporingsforhold pga lite/ingen snø, og dermed nesten umulig å drive annen form for jakt.
Uttalelse fra:
Bamble vilt-og innlandsfiskenemnd
Firma:
Bamble kommune
Emne:
Høringsinnspill åteforskrift - Bamble kommune
Epost:
einar.teigen@bamble.kommune.no

Høringsdokumenter