Troms reindriftssamers fylkeslag: Satser erstattning rein drept av rovvilt

I Troms nedskjæresog produseres/pakkesw en stor del av reinkjøttet og selges på markedet til forbruker og hotell/resturang. Verdien av hvert slakt for reineier vil derfor være betydelig høyere enn slakteripris. (ca dobbel pris) noe som gjør at eierne ikke får erstattet reelle kostnader ved tap. Dette må innarbeides i forskriftene.
Uttalelse fra:
Per Mathis Oskal
Firma:
Troms reindriftssamers fylkeslag
Emne:
Satser erstattning rein drept av rovvilt
Epost:
trf.nrl@gmail.com

Høringsdokumenter