Sametinget: Høringsuttalelse – Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2018-2019

Uttalelse fra:
Sametinget
Firma:
Sametinget
Emne:
Høringsuttalelse – Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2018-2019
Epost:
ole-anders.turi@samediggi.no