Utenriksdepartementet

Uttalelse fra:
Utenriksdepartementet
Emne:
Høringsuttalelse til sak 2019/6496