Justis- og beredskapsdepartementet

Uttalelse fra:
Justis- og beredskapsdepartementet
Emne:
Høringsuttalelse til sak 2019/6949