Foreslår endring av produktforskriften kap. 2A (2013/10356)

Produktforskriften kapittel 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2). EU har nå vedtatt flere endringer knyttet til RoHS 2.

Forslaget om å gjennomføre endringene i norsk regelverk innebærer en harmonisering med EUs regelverk. Endringene må uansett gjennomføres for at norske bedrifter skal kunne fortsette å omsette produkter i EUs indre marked.

Miljødirektoratet vurderer at de foreslåtte endringene i produktforskriften er gjennomførbare og ikke kommer til å medføre økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning. Vedlagt er forslag til endringsforskrift.

Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. 

Vi ber om kommentarer til forslaget innen 31. januar 2020.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker