Wintershall søker om boring av Balderbrå og Gullstjerne (2019/10742)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall om tillatelse til boring av 6604/5-2 S Balderbrå avgrensningsbrønn og letebrønn 6604/6-1 Gullstjerne i Norskehavet.

Brønnene skal bores i Norskehavet, på ca. 1200 meters dyp. Avstanden til land er ca. 352 km. Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier, samt utslipp til luft i forbindelse med kraftgenerering og brønntesting. Det er ikke funnet sårbar bunnfauna ved borelokasjonene. 

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 30. september 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

01.10.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker