Neptune søker om boring av brønner på Duva-feltet (2019/8537)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS om tillatelse til boring av fire produksjonsbrønner på Duva-feltet i PL 636 i Nordsjøen.

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS om tillatelse til boring og komplettering av fire produksjonsbrønner på Duva-feltet i PL 636.

Duva-feltet er et nytt olje- og gassfelt som ligger i Nordsjøen, ca. 14 km nordøst for Gjøa. Det er tidligere gitt tillatelse til boring av fire topphull og én geopilot samt midlertidig plugging av geopiloten, med planlagt oppstart 1. november 2019. Nå søker Neptune om sluttføring av borekampanjen med boring og komplettering av de fire produksjonsbrønnene. Boringen vil skje fra én havbunnsramme med fire brønnslisser. Oppstart er planlagt til ca. 1. februar 2020.

Borelokasjonen ligger ca. 32 km fra Bulandet (Askvoll) og 40 km fra Kinn (Flora). Det er ikke påvist koraller eller andre sårbare bunnhabitater i området.

Boringen av produksjonsbrønnene innebærer boring av hullseksjonene 17 ½", 12 ¼" og 8 ½", installering av sandskjermer, ventiltre, pakninger og produksjonsrør. Etter komplettering vil det foregå brønnopprenskning hvor brønnstrøm føres til brennerbom på boreriggen. Det er i all hovedsak planlagt for bruk av oljebasert borevæske for boring av de fire produksjonsbrønnene.

Neptune planlegger å slippe ut inntil 169 og 7 tonn kjemikalier i hhv. grønn og gul kategori. Herunder vil det være et utslipp av inntil 128 kg i gul underkategori 2.

Oljen på Duva-feltet er ennå ikke analysert for forvitringsegenskaper, men er vurdert å være lik Pil-oljen. Dette er en middels tung olje med svært høyt innhold av voks og som vil oppnå høy viskositet og ha lang levetid på sjøen. Potensielle utslippsmengder ved en utblåsning er moderate, med vektede utslippsrater på 1170 og 1200 Sm3 olje/døgn for hhv. overflate- og sjøbunnsutslipp. Miljørisikoen er beregnet å være moderat over hele året, størst i vintersesongen med ca. 18% av selskapets operasjonsspesifikke akseptkriterier i kategorien alvorlig miljøskade for lunde. I øvrige sesonger er miljørisikoen mellom ca. 6 og 10%.

Neptune har konkludert med et beredskapsbehov på 4 NOFO-systemer på åpent hav, og foreslår en responstid for første system på 6 timer og fullt utbygd barriere innen 24 timer. Alle systemene vil være utstyrt med HiVisc-oljeopptager for å kunne håndtere den voksrike og viskøse oljen. For kysten er det planlagt for mobilisering av 9 høyhastighets kystsystemer, det første innen korteste drivtid til land på 1,6 døgn. De øvrige vil mobiliseres fortløpende innen korteste drivtid til prioriterte områder.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 8. november 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker