Neptune søker om boring av brønn på Gjøa (2019/477)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS om tillatelse til boring av avgrensningsbrønn 35/9-15 på Gjøa-feltet (P1-segmentet) i PL 153. Brønnen ligger ca. 9 km nordøst for Gjøa-innretningen i Nordsjøen. Det er planlagt å bore en hovedbrønn samt ett sidesteg. Operasjonen er planlagt startet opp 1. november og vare i omlag 60 dager.

Borelokasjonen ligger ca. 39 km fra nærmeste land (Bulandet, Askvoll kommune). Boringen vil skje med riggen Deepsea Yantai, som vil ligge med dynamisk posisjonering og ikke ankres opp. 

Topphullseksjonene planlegges boret med vannbasert borevæske med utslipp av borevæske og borekaks til sjø. De dypere seksjonene, inkl sidesteget er planlagt boret med oljebasert borevæske. Havbunnen i området er relativt flat og består hovedsakelig av fin sand. Det er ikke påvist koraller, svamp eller andre sårbare bunnhabitater i området. Neptune planlegger å slippe ut ca. 750 tonn kaks og hhv. 744 og 46 tonn kjemikalier i grønn og gul kategori. 

Oljen i P1-segmentet er forventet å være lik Gjøa-oljen. Dette er en relativt lett olje med lavt innhold av asfaltener og voks, og som vil ha relativt kort levetid på sjøen. Vektede utslippsrater er beregnet til ca. 3580-3680 Sm3 olje/døgn. Miljørisikoen er beregnet å være lav over hele året, størst i høstsesongen med ca. 22 % av selskapets operasjons­spesifikke akseptkriterier i kategorien alvorlig miljøskade for lunde. I øvrige sesonger er miljørisikoen mellom 9 og 18 %. 

I søknaden er det beregnet et beredskapsbehov på 4 NOFO-systemer på åpent hav. Neptune foreslår å utvide antallet til 5 systemer for å sikre robusthet i barrieren, med en responstid for første system på 6 timer. Fullt utbygd barriere kan være mobilisert innen 24 timer. For kysten har Neptune planlagt for mobilisering av høyhastighets kystsystemer (CurrentBuster) som de første systemene. Det nærmeste prioriterte området på kysten har en beregnet 95-persentil drivtid på 3 døgn, og for dette området vil Neptune etablere en særskilt løsning. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 10. september 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker