Lundin søker om boring av brønn 7219/11-1 (2019/13225)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse til boring av letebrønn 7219/11-1  i PL 533B, i Barentshavet, ca 190 km fra nærmeste land som er Sørvær i Finnmark.

Planlagt borestart er i første kvartal 2020, og varighet for hovedbrønnen er 50 døgn. Estimert varighet inkludert opsjon for boring av sidesteg og formasjonstesting er 127 døgn.

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks, utslipp av renset, oljeholdig vann og utslipp til luft fra forbrenning av diesel på riggen og eventuell formasjonstesting.

Det vil gjennomføres en borestedsundersøkelse i forkant av boring for å avdekke eventuell forekomst av svamp og andre miljøsårbare ressurser i nærområdet til lokasjonen.

Det er utført en referansebasert miljørisikoanalyse som viser høyest beregnet risiko for pelagisk sjøfugl (lunde og alke).

Vektet utblåsningsrate er 2414 Sm3/d. Basert på beredskapsanalysen foreslår Lundin første behov for 4 NOFO-system i vintersesongen, med første system operativt innen 11 timer og fullt utbygget barriere innen 38 timer.

Saksdokumenter og skjema for elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om at eventuelle kommentarer til søknaden sendes oss innen 9. desember 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norsk Polarinstitutt

13.12.19

Firma: Norsk Polarinstitutt

Havforskningsinstituttet

18.11.19

Firma: Havforskningsinstituttet

Tema

Relaterte lenker