Equinor søker om endring i tillatelsen til Johan Sverdrup (2019/347)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse til drift og produksjon på Johan Sverdrup i Nordsjøen for å kunne ta i bruk sporstoffer i vanninjeksjonsbrønnene.

Equinor søker om å injisere sporstoffer i 16 av injektorbrønnene som skal tas i bruk i perioden fra desember 2019 og ut 2021.
Det er planlagt å injisere i alt 80 tonn sporstoffer totalt i disse brønnene.  Sporstoffene inneholder 7% stoff i rød kategori, resten i hovedsak i grønn kategori. Stoffet i rød kategori er ikke giftig eller bioakkumulerende, men er lite nedbrytbart i marint miljø. Stoffene vil bli produsert tilbake sammen med produsert vann hvorav 98%  vil bli reinjisert. Utslipp til sjø er beregnet til omlag 105 kg stoff i rød kategori fordelt over perioden 2026 til 2058. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 25. november 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

03.12.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker