Equinor søker om endring i tillatelse for Sleipnerfeltet (2019/7100)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor om tillatelse til et utslipp av 60 tonn kjemikalier i gul miljøkategori i forbindelse med planlagt arbeid på TEG-regenereringssystemet på Sleipner A-plattformen i Nordsjøen høsten 2019.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 22. juli 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker