Equinor søker om endret tillatelse for Kristin (2019/451)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse til utslipp av kjemikalier etter forurensningsloven.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 9. august 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser