Equinor søker om endret tillatelse for Kristin (2019/451)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse til utslipp av kjemikalier etter forurensningsloven.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 9. august 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema