Equinor søker om boring av Helleneset (2019/11842)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor om tillatelse til boring av letebrønn 30/6-31 S Helleneset i PL 053 i Nordsjøen.

Brønnen ligger rundt 7,3 km sørøst for Oseberg C og 6,9 km sørvest for Oseberg B. Den skal bores med riggen West Hercules. Avstand til land er omtrent 105 km. Det er ikke påvist sårbar bunnfauna på lokasjonen. Tobisfeltet Vikingbanken er ca. 8.5 km unna.

Søknaden omfatter utslipp til sjø av kaks og kjemikalier i kategori gul og grønn, og forbruk av kjemikalier i svart og rød kategori i lukkede systemer og utslipp til luft fra dieseldrevne motorer på riggen. Boreoperasjonen er planlagt å vare i 38 døgn.

Utblåsingsrater (vektet) er beregnet til 3640 Sm3/d og 3560 Sm3/d for henholdsvis overflate- og sjøbunnsutblåsing. Miljørisikoanalysen konkluderer med at høyest beregnede miljørisiko er 45 % av operatørens akseptkriterier og gjelder kategori alvorlig miljøskade for lomvi. Operatøren har foretatt overlappsanalyse og risikovurdering for viktige fiskebestander i området, inkludert tobis og konkluderer med at risikonivået for disse som følge av en utblåsing er relativt lavt.

Planlagt beredskap omfatter 5 NOFO-systemer i barriere 1 og 2, med responstid 5 timer for første system, samt 6 kystsystemer og mobilisering av inntil 10 strandrenselag.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 24. oktober 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker