Equinor søker om boring av CO2-verifiseringsbrønn (2019/8415)

Miljødirektoratet har mottatt søknad om tillatelse etter forurensningsloven til boring, komplettering og brønntest av CO2 verifiseringsbrønn 31/5-7 Eos i Nordsjøen. 

Brønnen er tilknyttet det statlige demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO2-håndteringskjede. Søknaden omfatter utslipp av kjemikalier og kaks til sjø og utslipp til luft. Det er ikke ventet å finne hydrokarboner.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 26. august.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser