Equinor søker om endringer på Oseberg (2019/465)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om utvidet ramme for utslipp av kjemikalier og endrede vilkår for produsert vann til sjø, på Oseberg Feltsenter i Nordsjøen.

 

Som følge av nedstengt produsertvanninjektor på Oseberg Feltsenter, søker Equinor Energy AS om unntak fra krav i aktivitetsforskriften § 60, samt endring av årlig utslippsramme for olje fra produsert vann, fra 5 til 50 tonn for 2019. Videre søker operatøren om utvidede rammer for utslipp av produksjonskjemikalier med stoff i rød og gul kategori for 2019. Det søkes om en økning av utslipp av stoff i rød kategori fra 107 kg/år til 398 kg/år, og en økning av utslipp av stoff i gul kategori fra 84 tonn/år til 315 tonn/år, der 21 tonn er kategorisert i gul underkategori 2.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 5. august 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

19.12.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema