DNO North Sea (Norge) AS søker om boring av Canela (2019/6934)

DNO North Sea (Norge) AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6507/7-16 S Canela i lisensen PL888 i Norskehavet. 

Borelokasjon er Haltenbanken, ca. 5 km vest for Heidrun-feltet og med avstand til land (Vikna) på 165 km.  

Søknaden omfatter også mulige sidesteg og brønntest, og operasjonen vil vare i maksimalt 120 dager.

Det er identifisert kaldtvannskoraller i området. Operatøren planlegger tiltak i forbindelse med ankringen for å redusere risiko for skade på koraller.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen  22. juli 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker