Aker BP søker om plugging av brønner på Skarv (2019/399)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse etter forurensningsloven for permanent tilbakeplugging av tre brønner på Skarvfeltet.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 21. august, jamfør forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak