Aker BP søker om endringer på Ivar Aasen (2019/445)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om endring av tillatelse til produksjon og drift på Ivar Aasen i Nordsjøen.

Aker BP søker om endringer i bruken av kjemikalier benyttet i produksjonen på Ivar Aasen. Endringen omfatter blant annet økt bruk og utslipp av produkter i rød kategori og gul underkategori 2, som skyldes utfordringer knyttet til sjøvannsanlegget samt tidlig vanngjennombrudd. Aker BP søker også om større utslippsgrenser for utslipp til luft av metan og NMVOC fra kaldventilering og diffuse utslipp.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 9. desember 2019, jf. forurensnings-forskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

06.12.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker