Aker BP søker om boring av Liatårnet (2019/12549)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven til boring av avgrensningsbrønn 25/2-22 S Liatårnet i PL 442 med boreriggen Deepsea Nordkapp i Nordsjøen.

Brønnen ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, ca. 37 km nord for Heimdal. Korteste avstand til land er 145 km (Austevoll kommune). Lisensen er ikke underlagt noen fiskeri- eller miljøvilkår som begrenser borevirksomheten. Tidligst planlagt oppstart er januar 2020.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 22. november 2019, jf. forurensningsforskriften § 36 5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker