Høringer om petroleum

Her finner du aktuelle saker om søknader om olje- og gassutvinning offshore som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Equinor søker om boring av Gabriel (2019/9804)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse til boring av... 10.09.19

Equinor søker om unntak fra grense for oljeinnhold i produsert vann (2019/459)

Equinor søker om å forlenge gjeldende unntak fra aktivitetsforskriften § 60 om... 09.09.19

Wintershall søker om boring av Balderbrå og Gullstjerne (2019/10742)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall om tillatelse til boring av 6604/5-... 28.08.19

Neptune søker om boring av brønn på Gjøa (2019/477)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS om tillatelse til borin... 09.08.19

Equinor søker om oppdatert tillatelse på Veslefrikk (2019/458)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor om oppdatert tillatelse etter... 06.08.19

Equinor søker om boring av CO2-verifiseringsbrønn (2019/8415)

Miljødirektoratet har mottatt søknad om tillatelse etter forurensningsloven til boring,... 02.08.19

Aker BP søker om plugging av brønner på Skarv (2019/399)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse etter forurensningslo... 02.08.19

ConocoPhillips søker om boring av letebrønnen Hasselbaink (2019/9186)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) ... 26.07.19

Neptune søker om boring av letebrønnen Dugong (2019/9119)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS (Neptune) om tillatelse... 24.07.19

Neptune søker om boring av letebrønnen Grind (2019/9087)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS (Neptune) om tillatelse... 24.07.19

Aker BP søker om boring av letebrønnen Nidhogg (2019/9062)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse etter forurensningslo... 23.07.19

OKEA søker om endring av tillatelsen på Draugen (2019/480-9)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra OKEA AS om tillatelse etter forurensningsloven... 18.07.19

ConocoPhilllips søker om boring av letebrønnen Enniberg (2019/8839)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips om tillatelse etter forurensning... 16.07.19

Equinor søker om endring på Troll (2019/462)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor ASA om oppdatering av rammetillatelsen... 12.07.19

Anmodning om uttalelse til søknad om produksjonsboring på Fenja (2019/579-19)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy om tillatelse etter forurensning... 11.07.19

Equinor søker om endret tillatelse for Kristin (2019/451)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse til... 10.07.19

Neptune søker om boring på Duva-feltet (2019/8537)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy Norge AS om tillatelse til borin... 10.07.19

Equinor søker om endringer på Oseberg (2019/465)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om utvidet ramme for utslipp ... 05.07.19

Equinor søker om oppdatering av rammetillatelse for Statfjordfeltet (2019/461)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS, om oppdatering av tillatelse... 02.07.19

Okea søker om boring av Infill Ø og Skumnisse (2019/8210)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Okea ASA om tillatelse etter forurensningsloven... 28.06.19

Aker BP søker om boring av Nipa (2019/8203)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse til boring av letebrø... 28.06.19

Aker BP søker om boring på Ærfugl (2019/399)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven... 27.06.19

Equinor søker om boring på Askeladd (2019/2406)

Equinor Energy AS søker om tillatelse til bore- og brønnaktiviteter, samt drift av... 27.06.19

Equinor søker om boring på Martin Linge (2019/444)

Equinor Energy AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til boring, produksjon og... 27.06.19

Mol søker om boring av Evra/Iving (2019/7525)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Mol Norge AS om tillatelse til boring av... 20.06.19

Equinor søker om endring i tillatelse for Sleipnerfeltet (2019/7100)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor om tillatelse til et utslipp av 60 tonn... 19.06.19

Lundin søker om aktiviteter på Brynhild (2019/374)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin, om tillatelse etter forurensningsloven... 19.06.19

DNO North Sea (Norge) AS søker om boring av Canela (2019/6934)

DNO North Sea (Norge) AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til boring av... 18.06.19

Equinor søker om boring av Sigrun East (2019/7154)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS (heretter Equinor) om... 17.06.19

Equinor søker om oppdatering for Gudrun (2019/466)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om oppdatering av tillatelse... 14.06.19

Equinor søker om boring av Echino Sør (2019/7117)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse etter... 11.06.19

PGNiG Upstream Norway AS søker om boring av Shrek (2019/6929)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra PGNiG Upstream Norway AS (PUN) om tillatelse... 29.05.19

Aker BP søker om boring av Vågar (2019/6843)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse til boring av letebrø... 27.05.19

Aker BP søker om boring av Kark (2019/6503)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse til boring av letebrø... 20.05.19

Repsol søker om boring av Kathryn (2019/6487)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om tillatelse etter... 16.05.19

Wintershall søker om boring på Maria (2019/456)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Wintershall Norge AS om tillatelse etter... 14.05.19

Equinor søker om oppdatering på Gullfaks (2019/469)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om oppdatering av tillatelse... 10.05.19

Equinor søker om oppdatering på Trollfeltet (2019/462)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om oppdatering av tillatelse... 06.05.19

Equinor søker om boring av Gladsheim (2019/5702)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse etter... 03.05.19

DEA Norge AS søker om boring på Dvalin (2017/4086)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra DEA Norge AS om tillatelse etter forurensningsl... 30.04.19