Fylkesmannen i Oslo og Viken

Uttalelse fra:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Emne:
Høringsuttalelse til sak 2019/2235